Dua Allah Katında Çok Değerlidir

Allah Katında Duadan Daha Şerefli Bir Şe Yoktur.
1076
De’avat, 1;ibn mace, Dua, 1 ) Anlamındaki hadis bunun delilidir.
Çünkü,Dua eden kimse, Allah’ın varlığnı, yüceliğini,kudretini ve kullarına yardım eden oluduğunu acziyetini ve Allah’a muhtaç olduğunu kabul ve ikrar etmiş olur.

Yorum yaz

Geldiğin Yeri Unutursan Gideceğin Yolda Kaybalorusun.