net

Hayatta sahip olduklarının fiyatını değil, kıymetini bil.