Çözüm sürecinde önemli gelişmeler var diyemeyiz

Şimdi sahne senin devam et. Ama sıra bana geImesin. Dua et.